Viněty

Viněta (či etiketa) vína je dělaná tak, aby vás jako zákazníka přiměla ke koupi produktu – určité prvky na ní však musí být povinně uvedeny a jsou tak pro vás zárukou kvalit vína. Naučit se je najít je jednoduché.

Stálé viněty vín: AOC a Vin de Pays

Hlavním úkolem viněty je informovat spotřebitele o obsahu láhve a kvalitách vína, ještě předtím, než láhev otevře. Některé informace na ní musí být povinně uvedeny – jsou určeny francouzskými úřady pro ochranu spotřebitelů. Další informace už na víně být nemusí, ale můžou – například název značky či vinice.

1 – Povinné: Regionální pojmenování, buďto „Appellation d’Origine Contrôlée” či „Vin de Pays“, následováno značkou či zeměpisnou lokací, kde je víno vyráběno. Příklady: “Appellation Bourgogne Contrôlée” či “Vin de Pays d’Oc”

2 – Povinné: Jméno osoby či společnosti, která stáčela víno do láhve a je za něj právně zodpovědná; a adresa odpovídající osoby/společnosti. Tato informace musí být doprovázena prohlášením jako například : “Mis en bouteille par (Dupont) à 33256 Carignan” (Stočeno společností Dupont in Carignanu, 33256)

3 – Povinné: Obsah v litrech, centilitrech či mililitrech.

4 – Povinné: Obsah alkoholu, uveden v procentech celkového obsahu vína.

Nepovinné: Název značky, obrázek vinice (Château ), zlaté rámování viněty, značka „Carte Noire“, (značící, že víno zrálo několik let), ročník, zadní viněta, označení “Vieilles Vignes” (Stará vína), “Mis en Bouteilles à la propriété” (Stáčeno na vinici).

Šampaňské viněty

V kraji Champagne se povinné informace na vinětách nijak neliší od těch nutných pro vína AOC z toho prostého důvodu, že mezi ně šampaňské patří. Přesto jsou místní vinaři kvůli procesu výroby šampaňského, jeho množství zbytkovému cukru a místním úřadům, často nuceni uvádět na viněty ještě další informace.

1 – Povinné: Označení AOC, v tomto případě jen slovo „Champagne“.

2 – Povinné: Jméno značky.

3 – Povinné: Obsah v litrech, centilitrech či mililitrech.

4 – Povinné: Obsah alkoholu, uveden v procentech celkového obsahu vína.

5 – Povinné: Množství zbytkového cukru, od nejnižšího (Brut Nature), k nejvyššímu (Doux), s následujícím označením mezistupňů Brut, Extra Dry, Sec a Demi-Sec.

6 – Povinné: Jméno vinaře či vinařské společnosti, jméno vesnice či města, na jehož území se víno vyrábí a slovo „France“ (Francie)

7 – Oficiální registrační číslo vinaře, jemuž předchází iniciály, značící odpovídající profesi. Jsou to mimo jiné: NM – Negociant Manipulant (například společnost Champagne), RM – Récoltant Manipulant (vinař, který vyrábí víno výhradně ze svých vlastních hroznů), či RC – Récoltant Coopétateur (vinař, který si nechává vyrábět šampaňské družstvem).

 Viněty francouzských Vin de Table

Dokonce i při prodeji Vin de Table (stolních vín) se ve Francii musí dodržovat přísné regulační směrnice.

1 – Povinné: Značka “Vin de Table de France”, případně “Vin de Table Français“. Francouzské vína s příměsí vín z jiných zemí do této kategorie nemůžou být zahrnuty.

2 – Povinné: Jméno osoby či společnosti, která stáčela víno do láhve a je za něj právně zodpovědná; a adresa odpovídající osoby/společnosti. Aby nedocházelo k záměně s víny AOC, musí být jméno vesnice či města nahrazeno poštovním směrovacím číslem.

3 – Povinné: Obsah v litrech, centilitrech či mililitrech.

4 – Povinné: Obsah alkoholu, uveden v procentech celkového obsahu vína.

Nepovinné: Název značky.

Komentáře: 0
Přečteno: 6115
Přečtěte si více
Přidejte komentář
RSS
Print
Tematické vyhledávání

Monini Olive Oil Evian Water Margaux

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE